SLIM subsidieregeling

Is jouw bedrijf klaar voor de toekomst?

Op de korte termijn moeten veel bedrijven overleven in deze ‘Corona tijd’ en zal kritisch gekeken worden naar kosten en investeringen. Uit eerdere crisissen is gebleken dat investeren en (verder) ontwikkelen van medewerkers essentieel is voor een (blijvend) succesvol bedrijf! Kortom… ben je klaar voor de toekomst?

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Waren we in 2019 nog hard bezig met het verwerven en behouden van personeel, nu kan dat er heel anders uitzien. Ondanks de korte-termijn-veranderingen moeten we met z’n allen langer werken, de bevolking vergrijst, zekerheden vervagen; wie haalt nog een vijfentwintigjarig jubileum? Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en kunnen door bijvoorbeeld Corona-ontwikkelingen opeens een heel andere kant opgaan. Deze ontwikkelingen dwingen bedrijven en organisaties om flexibel te zijn. Ga je niet mee met de tijd, dan kan je concurrentiepositie in gevaar komen. Kortom… is je bedrijf klaar voor de toekomst?

Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, maak jij het verschil en dat wordt nu makkelijker dankzij deze subsidieregeling: ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen’ (kortweg SLIM).

SLIM in een notendop

SLIM is een subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regeling maakt het voor jou als ondernemer makkelijker om te investeren in de ontwikkeling van je belangrijkste kapitaal: jouw medewerkers. Daarmee versterk je medewerkers en dus ook je bedrijf!

Je mag de subsidiegelden gebruiken voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan een laagdrempelig ontwikkeladvies voor één van je medewerkers of voor een uitgebreide teamontwikkeling waardoor de samenwerking binnen een team verbetert. Het uiteindelijke doel is het realiseren van duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers en continuïteit van je bedrijf.

Voorwaarden:

Je kan in 2020 een subsidieaanvraag indienen van 1 tot en met 30 september. Let op: per tijdvak kan maar één aanvraag ingediend worden. Elke aanvraag mag wel meerdere activiteiten bevatten.

Het subsidiebedrag is maximaal € 24.999,- per aanvraag. Je dient zelf ook mee te investeren. Het subsidiepercentage bedraagt 60% (bij ondernemingen kleiner dan 50 werknemers bedraagt dit zelfs 80%).

Een initiatief heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden en dient binnen drie maanden na toekenning van de subsidie te starten.

Het totale subsidiebudget bedraagt € 29,5 miljoen per jaar.

Er volgt een toetsing op het ingediende subsidievoorstel, waarbij de volgorde van aanmelding bindend is.

Zeven redenen om SLIM-subsidie aan te vragen:

  1. Je bedrijf wordt succesvoller als je investeert in je personeel. Personeel dat zich gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen, presteert beter, is minder vaak ziek, bedenkt vaker nieuwe ideeën en is inventiever in het oplossen van problemen. Tot slot creëren betrokken werknemers 10% meer tevreden klanten en daardoor 20% hogere verkopen. Met aandacht voor ontwikkeling bereik je dus veel meer dan alleen up-to-date kennis in je bedrijf.
  2. Grote ondernemingen lopen vaak voor, doordat ze meer tijd en geld kunnen besteden om nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Met de SLIM-subsidie heb je ook als MKB-er budget om te investeren in je personeel.
  3. Vaak kiezen talentvolle millennials niet voor een MKB-organisatie om het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden. Met de SLIM-subsidie kun je dit ondervangen.
  4. Je kunt met SLIM-subsidie je organisatie op P&O-gebied verder professionaliseren.
  5. Derde leerweg-constructies worden beter betaalbaar; het wordt nu immers voor 80% betaald door de overheid.
  6. Je organisatie voldoet aan de opleidingseis die wettelijk is vastgesteld en waar bijvoorbeeld ontslagzaken op getoetst worden.
  7. Anticipeer nu al op komende wetgeving. Onze regering zet de komende jaren sterk in op een-leven-lang-leren. Denk aan de SLIM-subsidie, de STAP-regeling, de verplichte opleidingsbudgetten in diverse cao’s, maar bijvoorbeeld ook aan de nu al geldende mogelijkheid om bij ontslag diverse opleidingskosten van de transitie-vergoeding af te mogen trekken. En hier blijft het vast niet bij. Als je dus nu je ontwikkelingsbeleid – met subsidie – updatet, sta je straks niet voor verplichte inhaalslagen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Met onze expertise op het gebied van HRM, personeelsontwikkeling, loopbaancoaching, arbeidsmarktontwikkelingen en de kennis van de subsidieregeling kan jij ons inzetten voor de aanvraag van deze subsidieregeling en de uitvoer van het medewerkers ontwikkelplan!

Meer weten?

Wil je meer weten over deze regeling, neem gerust contact met ons op:

Pauline Houwing: 06 – 4826 7482 of

Max Küppers: 06 – 2463 6965

Ben jij er klaar voor om aan de slag te gaan met jouw leven & loopbaan?
Neem contact op