Betekenis van de Triskelion

De Drie-eenheid toegelicht

TRISKELION: DRIE-EENHEID

Het logo van Eigen Wijsheid: symbool van de drie-eenheid

In de Keltische cultuur is het de Triskel(e), het symbool voor de drie-eenheid in de mens: Annwn – het onderwereldgebied met kosmisch symbool de maan; Abred – het niveau van beproeving en het stoffelijke bestaan, kosmisch symbool de aarde; Gwynvyd – de geheel ontplooide geest, de toestand van liefde, kosmisch symbool de zon.

In de Tibetaanse cultuur wordt het teken van de drievoudige spiraal de Gákyil genoemd, het Rad van Vreugde dat door een proces van zelfbevrijding uiteindelijk verwerkelijking voortbrengt, en het symbool van oer-energie die in wezen een geheel is.

Bij de Australische Aborigines vindt je de drievoudige spiraal terug in de Nautilus-schelp, een spiraal rond een centrale, maar niet zichtbare as. De Aboriginals geloven dat de schelp het geraamte van de ziel is, die toebehoort aan Alinda, de maan-man, die iedere maanmaand vanuit de hemel in de oceaan stort.

Bij de Christenen wordt de drie-eenheid uitgedrukt in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bij de Wicca komt de drie-eenheid terug in de Maagd, de Moeder en de Oude vrouw, de drie fasen van een vrouwenleven.

Over deze drie-eenheid, de samenhang tussen lichaam, ziel en geest, gaat mijn blog ‘Eigen Wijsheid’.

Voor Max is de drie-eenheid: Hoofd – Hart – Handen: alles wat je nodig hebt voor het bepalen van je loopbaanrichting.

Ben jij er klaar voor om aan de slag te gaan met jouw leven & loopbaan?
Neem contact op