Steeds meer aandacht voor ‘Bevlogenheid’

Er komt steeds meer aandacht voor het voorkomen dat werknemers ziek worden of uit het arbeidsproces raken. Voor coaches liggen hier mooie kansen indien zij inhaken op deze ontwikkeling. Een nieuwe trend op dit gebied is het bevorderen van ‘Bevlogenheid’. Nyenrode Business Universiteit heeft hiervoor, sinds kort speciale een nieuwe leerstoel opgericht: ‘engagement & productivity’.

Engagement

De bijzonder hoogleraar Willem van Rhenen gaat de leerstoel namens arbodienst ArnoNed bekleden. Willem van Rhenen promoveerde bij prof. Frank van Dijk van het Coronel Instituut op onderzoek naar het voorkómen van uitval door psychische klachten en de evaluatie van de vitaliteitscan. Engagement is in het Nederlands te vertalen in ‘bevlogenheid’.

Bevlogenheid is een combinatie van energie, toewijding en ‘flow’, het gevoel dat de tijd voorbijvliegt. Vroeger reageerden managers op klachten over werkdruk door minder van hun mensen te eisen. Inmiddels is het besef doorgedrongen dat ze het werk best aankunnen, als ze maar worden gesteund en gemotiveerd.

Nederlandse definitie

Definitie: “Bevlogenheid is een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie. Vitaliteit wordt op zijn beurt gekenmerkt door bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar met werken door kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen. Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk; het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend, en roept gevoelens van trots en enthousiasme op. Absorptie, tenslotte, heeft betrekking op het op een plezierige wijze helemaal opgaan in het werk, er als het ware mee versmelten waardoor de tijd stil lijkt te staan en het moeilijk is om er zich los van te maken”. (Schaufeli en Bakker, 2001)

Dat bevlogen werknemers beter presteren, meer omzetten en de klanttevredenheid verhogen, staat wetenschappelijk als een paal boven water, zegt Van Rhenen. ‘Mijn taakopdracht is om in kaart te brengen hoe zich dat in de praktijk van alledag uitbetaalt.’

Preventief personeelsbeleid

Op dit moment verschuift de aandacht van het reduceren van werkgerelateerde stress naar preventief personeelsbeleid. Zo wordt onderzocht hoe het menselijk kapitaal (de competenties van werknemers) optimaal kan worden ingezet. De aanname is dat het verhogen van bevlogenheid leidt tot een blijvende verhoging van de productiviteit van energieke medewerkers. Hierdoor zijn mensen beter duurzaam inzetbaar en neemt de waardecreatie van organisaties en de economie toe.

Met de nieuwe leerstoel worden de mogelijkheden en capaciteiten van werknemers en het gezond en effectief functioneren in organisaties onderzocht. De research richt zich zowel op Nederland als het buitenland. Er wordt gekeken naar nieuwe interventies in het engagementproces. Zo worden ondermeer persoonlijke hulpbronnen, persoonlijkheid en competenties van werknemers vastgesteld. Daarnaast worden de hulpbronnen in een organisatieomgeving bepaald. Vervolgens wordt het effect van engagement op de hele organisatie, zoals op duurzame

Volgens van Rhenen kost de uitval van werknemers 11 mrd euro per jaar. ‘Slechts 15 tot 20% van de werknemers is echt bevlogen. Van de rest is 10% opgebrand en 15% gestrest. Al die zzp’ers komen niet uit de lucht vallen. Maar met die 55 tot 60% kun je veel als je ze weer weet aan te sluiten op hun energiebronnen’.

Doe zelf de Engagement test

Weten wat uw eigen score is op de Engagement test? De bekende Nederlandse onderzoeker prof.dr. Wilmar Schaufeli (Universiteit Utrecht, foto rechts) heeft een Nederlangstalige versie ontwikkeld waarmee Engagement gemeten kan worden: Werkbelevingslijst (UBES). Op zijn website www.schaufeli.com is veel achtergrondinformatie te vinden over deze test. U kunt daar ook de vragenlijst vinden om uzelf te testen. Ga naar www.schaufeli.com/, kies voor
downloads -> kies dan voor: Tests -> Ga akkoord met voorwaarden, kies: test forms-> kies vervolgens voor ‘Nederlands full version’ en maak de test (let op: niet voor commercieel gebruik, voor bedrijfsmatig gebruik dient u eerst toestemming te vragen aan prof.dr. Wilmar Schaufeli).

Heeft u de test gemaakt? Dan kunt u uw socore op de volgende manier berekenen:

De gemiddelde schaalscores van de drie UBES schalen worden berekend door de scores van iedere schaal op te tellen en te delen door het aantal items in de desbetreffende schaal. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij het berekenen van de totaalscore. De UBES levert dus drie schaalscores en een totaalscore op.

Bron: Nyenrode/ Het Financieele Dagblad / www.schaufeli.com